У рамках імплементації основних положень Закону України «Про вищу освіту» щодо формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти за рахунок вільного вибору дисциплін у Навчально-науковому інституті харчових технологій НУХТ (ННІ ХТ) відбулася процедура вибору дисциплін здобувачами І-IV курсів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

Для нашого університету практика вибіркових дисциплін не є новою. Нагадаємо, що Закон України  «Про вищу освіту», який набрав чинності у вересні 2014 року, гарантує українським студентам право самостійно обирати щонайменше 25% обсягу освітньої програми. Навчальним планом для певної спеціальності має визначатися перелік обов'язкових дисциплін (максимум – 75% від загального обсягу кредитів ЄКТС). Загальний обсяг вибіркових дисциплін має складати не менше 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС.

Спираючись на вже набутий досвід, можемо сказати, що у вибіркових дисциплінах зацікавлені всі учасники освітнього процесу. Студенти отримують змогу підвищувати свої Hard Skills опановуючи окремі курси. У свою чергу, викладачі на вибіркових дисциплінах працюють із більш умотивованими студентами.

Питання організації вибіркових дисциплін було розглянуте дирекцією ННІ ХТ разом із гарантом освітньої програми «Хімічна технологія» першого (бакалаврського) рівня освіти Оленою Подобій та завідувачем випускової кафедри Тамарою Носенко. На першому етапі були розіслані запрошення кафедрам університету надати свої пропозиції щодо дисциплін вільного вибору.

Свої пропозиції щодо дисциплін вільного вибору, враховуючи специфіку підготовки здобувачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», представили 3 кафедри: екологічної безпеки та охорони праці, машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів. Наступним кроком було ознайомлення самих студентів. Попередньо всі запропоновані дисципліни були розміщені в Каталозі дисциплін для вільного вибору на сайті університету для ознайомлення.

18 та 19 листопада 2019 року для здобувачів І-IV курсів в Навчально-науковому інституті харчових технологій були організовані презентації курсів, які вони можуть обрати на весняний семестр 2019-2020 навчального року. До участі були запрошені представники кафедр, які в різноманітній формі мали можливість представити свої курси і мотивувати здобувачів до їх вибору та опанування. Також була присутня заступник директора з навчальної роботи ННІ ХТ Олена Супрун-Крестова, яка відповідає за організаційну роботу щодо вибору студентами професійного спрямування.

Зустрічі відбувались у невимушеній атмосфері. Розробники ознайомили здобувачів із метою, завданнями, основними тематиками вибіркових дисциплін. Кожний викладач намагався спонукати студентів до спілкування, презентації були цікаві та надзвичайно змістовні.

Студенти, обравши дисципліни, в яких вони самі найбільш зацікавлені, беруть активну участь у формуванні своєї освітньої траєкторії. А наші викладачі, маючи вже певний досвід, готові змагатися за студентів – постійно вдосконалюючи зміст і тематики дисциплін, що пропонуються для вільного вибору.